Služby adaptéra Online Controller

Systém adaptéra Online Controller založený na webovskom rozhraní umožňuje ovládať vaše klimatizačné jednotky Daikin pomocou počítača, tableta alebo Smartphone s prístupom na internet. Okrem toho je k dispozícii aj drôtový diaľkový ovládač. Užívateľ má k dispozícií veľa hodnotných funkcií ako napríklad simultánne ovládanie skupiny klimatizácií, čierna skrinka výstrach a porúch, štatistiky, história udalostí, predpoveď počasia. Bonusom je Aplikácia pre iPhone a Smartphone.

 

Platené služby

Funkcie Extra balík Balík Supervizor
Cena 4,82€ / 1 rok
28,92€ / 10 rok
14,59€ / 1 rok
87,54€ / 10 rok
Neobmedzený počet adaptérov Online Controller na jednom účte (základný balík BASIC ma limit na 9 jednotiek) yes yes
Podrobnejšie filtrovanie komunikačných porúch, porúch adaptéra a klimatizácie yes yes
Triedenie dát v zoznamoch podľa akéhokoľvek parametra yes yes
Plánovač s reálnym časom - kalendár yes yes
Garantované rýchlejšie obnovovanie online údajov teplôt a podmienok klimatizovania yes yes
Pravidelná kontrola spojenia mailom no yes
E-mailové reportovanie prekročenia kritickej teploty v miestnosti no yes
História porúch no yes
História príkazov s identifikáciou ovládateľa no yes
História teploty v miestnosti no yes
 

Komfort

 • Diaľkovým ovládačom sa dá zapnúť a nastaviť teplotu pred odchodom
 • Diaľková rodičovská kontrola vhodne nastavenej tepelnej pohody, ak deti sú samé doma
 • Unikátny nástroj pre paralyzovaných a bezvládnych ľudí, ktorí môžu ovládať klimatizáciu svojpomocne pomocou špeciálne upraveného počítača
 • Zabezpečuje vhodné klimatizovanie pre domáce zvieratá a rastliny, aj keď nikto nie je doma
 • Online kontrola stavu vašej klimatizácie, detekcia poruchy s kódom chyby pomáha urýchliť čas opravy

Kúrenie pod kontrolou

 • Vzdialené monitorovanie pomáha ľuďom cítiť sa bezpečne, eliminuje strach z nových technológií, špeciálne keď tepelné čerpadlo pracuje ako monovalentný zdroj
 • Okamžitá správa o poruche urýchľuje opravu. Podrobný popis chyby eliminuje potrebu diagnostiky na mieste, to znamená, že servisný technik je schopný opraviť poruchu na prvýkrát.
 • Online Controller udržiava prevádzku klimatizáciu v režime vykurovania a ostatné blokuje počas zimného ročného obdobia. Hlavne vtedy, ak tepelné čerpadlo je primárnym systémom a je potrebné sa vyhnúť omylu pri obsluhe, či sabotáži
 • Ak je priestor dlhší čas neobývaný (napr. počas prázdnin), diaľkové zníženie nastavenej teploty (Setpoint) značne zvyšuje úspornosť prevádzky. Predhriatie domu tesne pred príchodom diaľkovo je viac flexibilné ako pevný týždenný program.
 

Chladenie citlivých technológií

 • Diaľkové monitorovanie klimatizačných systémov umožňuje bezpečnú prevádzku citlivých zariadení
 • Cielené na IT sektor, telekomunikácie a technologické meranie
 • Nie je potrebná osobná prítomnosť pre znalosť teplotných podmienok
 • Detailná online informácia o poruche A/C systému vo vybranom jazyku
 • Pravidelná kontrola teploty s upozornením prípadného prekročenia limitu

Zníženie spotreby energie

 • Online Controller nikdy nezabudne vypnúť klimatizáciu, keď opúšťate domov alebo kanceláriu
 • Blokuje protichodné režimy prevádzky, ak niekoľko nezávislých systémov pôsobí na jednom mieste
 • Obmedzenie rozsahu teploty zamedzuje neprimeraným nastaveniam
 • Užívateľ môže zapnúť klimatizáciu tesne pred príchodom cez SmartPhone. Užívateľ prichádza do vychladenej miestnosti a neplytvá energiou na rozdiel od použitia časovača